Laravel, Laravel cơ bản

[Laravel][Bài 3] Hướng dẫn cài đặt và chạy ứng dụng Laravel trên máy tính

Ở bài 2 mình đã trình bày lí do để các bạn chọn Laravel như là một framework để phát triển ứng dụng của mình. Mình cũng đã trình bày các tính năng chính của Laravel. Hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt một ứng dụng laravel trên máy tính.

Để chuẩn bị cho môi trường phát triên Laravel bạn cần phải cài đặt các công cụ sau:

  • Composer: Công cụ quản lý package PHP, nó sẽ được dùng để cài đặt app Laravel.
  • XAMPP hoặc MAMP: Công cụ gỉa lập server trên máy tính.

Phiên bản hiện tại mình đang hướng dẫn mọi người cài đặt là phiên bản 5.5 nên yêu cầu về server để chạy được phiên bản này như sau:

  • PHP >= 7.0.0
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

Sao khi đã cài xong tất cả các phần mềm hoặc biệt là composer thì chúng ta bắt đầu cài đặt.

Bước 1: Cài đặt công cụ laravel installer trên máy.

Các bạn mở cửa sổ Terminal ( với các bạn dùng Windows thì mỏ cửa sổ CMD ) và gõ dòng lệnh này vào

Lưu ý rằng bước 1 này chỉ cài duy nhất một lần trên một máy, các lần sau nếu muốn tạo một app laravel mới thì không cần cài bước này. Sau khi copy dòng code đó vào terminal thì máy sẽ bắt đầu cài đặt có thể mất vài phút để cài đặt thành công.

 Bước 2 : Cài đặt app laravel

Sau khi cài đặt ở bước 1 thành công chúng ta sẽ tiến hành cài đặt app laravel. Đầu tiên các bạn phải mở cửa sổ terminal or CMD tại vị trí mà các bạn muốn cài đặt app laravel. Nếu các bạn dùng XAMPP thì các bạn phải truy cập vào thư mục htdocs trong ổ C/xampp. Nếu dùng Window thì tại folder htdocs các bạn nhấn giữ phím Shift click chuột phải và chọn open command line here và dán câu lệnh này vào

Với blog là tên dự án mà các bạn cần tạo, các bạn có thể đổi chứ blog thành một nên gì đó bất kì. Quá trình cài đặt có thể mất vài phút để cài đặt app và load các thư viện cần thiết về.

Sau khi cài đặt thành công thì sẽ có một folder trùng tên với tên dự án mà các bạn tạo, ở đây là blog và folder này sẽ chứa tất cả các source code của dự án.

Bước tiếp theo bạn cần phải cần đổi tên file .env.example thành .env trong folder của dự án.

Dùng terminal hoặc CMD truy cập vào bên trong folder của dự án và gõ lệnh sau:

Để hệ thống tạo ra 1 key ứng dụng trong file .env nếu chạy thành cong bạn sẽ thấy dòng này trên file .env

APP_KEY=base64:GZOyH3ScEi7YnlPCX0tgat5A8u+orkV7NrZ2+dzm2uM=

Bước 3: Chạy ứng dụng

sau khi đã cài đặt thành công các bạn có thể run ứng dụng lên bằng 2 cách.

Cách 1: truy cập thằng vào folder public của dự án, Nếu sử dụng XAMPP thì các bạn có thể truy cập theo đường dẫn

Cách 2: Các bạn dùng terminal truy cập truy cập vào trong folder của dự án và gõ lệnh

thì màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Lúc này dự án đã được start thành công, hệ thống đã báo ứng dụng của chúng ta đang được chạy ở địa chỉ localhost và port là 800. Lúc này các bạn chỉ cần lên trên trình duyệt truy cập vào địa chỉ sau

cả 1 và 2 sau khi truy cập vào đường dẫn trên tình duyệt nếu thấy xuất hiện màn hình như thế này thì nghĩa là bạn đã cài đặt thành công.

Mình đã cài cài đặt sẵn bộ source code Laravel các bạn có thể tải về và dùng ngày. Link tải tại đây

Hoặc có thể clone từ Github tại. https://github.com/wechiase/laravel

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *