Laravel, Laravel cơ bản

[Laravel][Bài 4] Phân tích ứng dụng và thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong nội dung seri hướng đẫn này mình và các bạn sẽ đi làm môt ứng dụng với laravel để các bạn có thể nắm được cơ bản về cách hoạt động cũng như cơ chế làm việc của Laravel.

Chúng ta sẽ đi xây dựng một website quản lý thông tin của những chú mèo (Cat). Người dùng có thể thêm, sửa, xoá và xem thông tin các con mèo trong ứng dụng.

Chúng ta cần phân tích các thành phần sẽ có trong ứng dụng.

  • Cat: sẽ bao gồm các thông tin cơ bản như id, tên , ngày sinh, giống nòi (breed)
  • Beed: sẽ bao gồm 2  thông tin cơ bản id và tên.

Từ những thông tin trên chúng ta sẽ đi xây dựng cấu trúc database như sau:

Từ cấu trúc database trên chúng ta có thể thấy được mối quan hệ giữa breed và cat là mối quan hệ 1-n (một – nhiều), tức là một breed sẽ có nhiều cat và 1 cat thuộc về một breed mà thôi.

Tiếp tục mình sẽ phân tích các routes mà trong hệ thống của chúng ta sẽ có trong hệ thống:

 Phương thức  Route  Mô tả
 GET  /  Trang index
 GET  /cats  Trang overview hiện tất cả con mèo
 GET  /cats/breeds/:name  Hiện tất cả các con mèo với tên nòi giống tương ứng
 GET  /cats/:id  Hiện thông tin chi tiết của một con mèo
 GET  /cats/create  Hiện form để nhập thông tin để tạo một con mèo
 POST  /cats  Nhận dữ liệu và lưu thông tin con mèo vào DB
 GET  /cats/:id/edit  Hiện form để chỉnh sửa thông tin một con mèo
 PUT  /cats/:id  Nhận dữ liệu và sửa thông tin con mèo
 GET  /cats/:id/delete  Xoá một con mèo

Rất đơn giản phải không nhỉ. Với nhưng thông tin và phân tích như trên hi vọng các bạn đã hiểu được nội dung mình cần phải làm trong ứng dụng này rồi nhỉ.

Bài tiếp theo mình vào các bạn sẽ đi thực hiện code ứng dụng theo những phân tích ở trên nhé.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *